Richard
Rudovský

Sochař a restaurátor kamene

Mé motto: Udělat něco pro sochařství

Richard
Rudovský

Sochař a restaurátor kamene

Mé motto: Udělat něco pro sochařství

Sochařské
práce

Inspirace přichází společně
s touhou vytvořit něco krásného. Navzdory své tvrdosti dokáže kámen zachytit i jemnost.  

Rekonstrukce
a restaurování

Práce předků si zaslouží úctu. S vědomím, že jejich odkaz má sloužit i budoucím generacím, odborně obnovuji historické památky.

Ochrana
Památek

Zub času sice nahlodává, ale zvítězit nemusí. Krása si zaslouží zůstat krásnou
a znovu a znovu nás přivádět
v opravdový úžas.  

Již 37 let vdechuji památkám
nový život.

 

Každá zakázka je unikátní, ale všechny mají něco společného. Nezáleží na tom, jestli je to náročná rekonstrukce kamenného schodiště barokního zámku nebo oprava křížku v polích.

Co je to? Vědomí, že výsledek musí být funkční další desitky či stovky let.

Co znamená

milovat kámen?

Zastavit se a spočinout. Vnímat okamžik a jeho souvislost s něčím tak hlubokým, jako je sám život a naše historie…

Uvědomit si, že každý máme své místo a svůj vlastní příběh.

Dokázat pochopit naši roli. A nechat kámen o tom vyprávět.

Mluvíme stejnou řečí?

Buďte nároční.
Je to v pořádku

 
Jen poctivá a odpovědná práce
zajistí poctivý výsledek.

 

  1. Nic neošidím.
  2. Používám nejnovější metody renovace.
  3. Hovoří za mě výsledky.

Rychlý kontakt

Na všechny zprávy se snažím reagovat do 24 hodin.