Od r. 1981
se věnuji

restaurování kamene

Těší mě setkání s lidmi, kteří umí naslouchat hlasu sochaře
restaurátora a dalších povolaných odborníků s respektem
a úctou k dědictví našich předků.

Richard Rudovský
sochař, restaurátor kamene

Věnuji se restaurování a obnově památek bez přestávek téměř 37 let. Jako dítě jsem vyrůstal v prostředí kde se po generace řezaly betlémy, madonky či daráci (dřevěné sošky figurek tak nazývané na Příbramsku). V mládí mi byl velkým a důležitým  podnětem velice schopný restaurátor který pracoval na Dobříšském zámku a ochotně mi ukázal, jak krásné restaurování památek je. Je to práce soustavná, cílevědomá. Práce vyžadující velkou pracovitost, trpělivost, invenci i to, že sochař restaurátor je ”dělník kamene” oddaný své práci.

Pracoval jsem v kamenických památkových hutích, řídil tým odborníků restaurátorských atelierů Bratislava, vzdělával se, vystudoval Kamenickou školu v Hořicích v Podkrkonoší, Umělecká řemesla v Praze cestoval do  Mekky všech sochařů Massa Carrara sochařil ve Studio Nicoli, poté v atelieru Almo Mazzoniho, spřátelil se sochařem Kazuto Kuetani, který vytvořil památník obětem Hirošimi.

Vzdělávání a poznávání  skvělých sochařských děl minulosti i současnosti, poznávání osobností skvělého intelektu a invence to byla a je vzrušující součást mého života. Z  pobytu v Itálii pramení moje láska k  mramoru pro zcela specifický přístup k jeho opracování,  kdy byl tento materiál vnímán a používán jako materiál ušlechtilý, vhodný na ta největší umělecká díla, architektonické skvosty.

Rychlý kontakt

Na všechny zprávy se snažím reagovat do 24 hodin.