Podívejte se a poslechněte si, jak vypadá rekonstruovaná kamenná památka – kašna – ve Vlachově Březí. Opravy byly dokončeny ještě před stanoveným termínem. V rámci obnovy této památky byla kašna rozebrána, provedla se demontáž korunní římsy, odstranily se pojící tmely a všechny části byly precizně ošetřeny. Následně byly části opět složeny dohromady a spáry vyplněny těsnící maltou, respektive povrchovými tmely. Zajímavostí je, že také byl obnoven důležitý prvek – dekorační průtok vody. Díky provedeným pracím bude kašna sloužit dalších mnoho let a krášlit náměstí ve Vlachově Březí.

 

Galerie

Zde je několik fotografií, které zakázku ilustrují. Potřebujete-li také provést odbornou a pečlivou rekonstrukci kamenných památek, stačí mě jen kontaktovat a domluvíme se. Jsem restaurátorem kamenných památek.

Pozornost byla věnována všem detailům kašny

Pozornost byla věnována všem detailům kašny

Kamenná kašna je dominantou náměstí ve Vlachově Březí

Kamenná kašna je dominantou náměstí ve Vlachově Březí

Práce na rekonstrukci probíhaly na základě pečlivě připraveného plánu a byly dokončeny ještě před stanoveným termínem.

Práce na rekonstrukci probíhaly na základě pečlivě připraveného plánu a byly dokončeny ještě před stanoveným termínem.